- ผลการเรียนปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔
  ผ่าน : 78.97 %
  ผล: 21.03 %
- ผลการซ่อมครั้งที่ ๑ (18 ต.ค. 64)
  ผ่าน :
ไม่ผ่าน :
- ผลการซ่อมครั้งที่ ๒ (23 ต.ค. 64)
  ผ่าน :
ไม่ผ่าน:


ครูอาจารย์เข้าระบบ
ยื่นคำร้องแก้ตัว
นักเรียนเข้าระบบ
เว็บโรงเรียนอุทัย

free counter
.