เปิดระบบ LMS ภาคเรียน 2/2564
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
นักเรียนที่ยังมีผลการเป็น ร
ให้รีบดำเนินแก้ผลการเรียน
ที่โรงเรียนในวันที่ 25-28 ตุลาคม 2564
หากสงสัยคะแนนผลการเรียนให้ตรวจผลทาง LineBot เป็นผลการเรียนที่ประเมินผลล่าสุด

free counter
.