โรงเรียนอุทัย
รับข้อติชมข้อเสนอแนะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
: ข้อความแจ้งเรื่อง :

หมายเหตุ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประชาชนผู้ปกครอง หรือข้อเสนอแนะติชมการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาตามนโยบายโครงการโรงเรียนสุจริต