ระบบสารสนเทศ
โรงเรียนอุทัย
พิมพ์คำร้องขอแก้ผลการเรียน ครั้งที่ ๒
เลขประชาชนนักเรียน


แจ้งผลการเรียนทาง Line bot
แจ้งผลการซ่อม ร ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
แจ้งผลการซ่อม ร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
Scan QR Code เพิ่มเพื่อนเพื่อดูผลการเรียน

คลิกดูผลการเรียน : https://lin.ee/KriUhRu
ปีการศึกษา 1 / 2565