ระบบ LMS
นักเรียนเข้าระบบ
: เลขประชาชนนักเรียน :

: วันเดือนปีเกิด :โรงเรียนอุทัย สพม.พระนครศรีอยุธยา