ขอรับข้อความแจ้งทาง Line
จากโรงเรียนอุทัย

เลขประชาชนนักเรียน