มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน

อยู่ถิ่นฐานบ้านใดคงไม่แคลน

ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน