สาระเรื่อง ประเภทซอฟท์แวร์ (Soft Ware)
ซอฟท์แวร์ ระบบ
ซอฟท์แวร์ประยุกติ์
div2 div1 div2 div2 div2 div1 div1 div1 div2 div1

การเล่นเกมส์ ให้กดที่รูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วไปกดใส่ตู้ให้ตรงประเภทของโปรแกรม

free counter