document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write(" "); document.write("
ประกาศข่าวต่างๆ/เอกสารดาวน์โหลด สพม.พระนครศรีอยุธยา
มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด [แนบไฟล์ 1 ] :2021-04-06 11:34:15
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ [แนบไฟล์ 1 ] [แนบไฟล์ 2 ] :2021-03-26 12:25:00
ด้วยโรงเรียนบางปะหัน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน เดือนละ ๑๐,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา ในระ [แนบไฟล์ 1 ] [แนบไฟล์ 2 ] :2021-03-26 11:18:34
การรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย ดร.ระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 [แนบไฟล์ 1 ] :2021-03-22 09:32:15
เอกสารเผยแพร่คู่มือ MyOffice [แนบไฟล์ 1 ] :2021-03-16 19:31:41
more..
");