ขอเชิญนักเรียนเข้าชมตลาดนัดวิชาการ ร่วมตอบปัญหา ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย รับเกียรติบัตรทันที ในโครงการ " P.E. ออนไลน์ ภายใต้วิถี New Normal" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ในโครงการ " P.E. ออนไลน์
ภายใต้วิถี New Normal"ขอเชิญนักเรียนเข้าชมตลาดนัดวิชาการ ร่วมตอบปัญหา ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย รับเกียรติบัตรทันที ในโครงการ " P.E. ออนไลน์ ภายใต้วิถี New Normal" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
คลิกตอบคำถามรับเกียรติบัตรทันที
คลิกกรอกแบบประเมิน

กดชมตลาดนัดศูนย์อื่นๆ สรุปเกียรติบัตร
รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ตลาดนัดวิชาการ สพม.พระนครศรีอยุธยา
กรุณาบันทึกรูปภาพเกียรติบัตรเก็บไว้ด้วย ระบบจะลบออกเมื่อสิ้นสุดโครงการ(พื้นที่เต็ม)
ติดต่อศูนย์ฯ
โรงเรียนอุทัย
11 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241
Counter: hit counter