🏆 สรุปผล กีฬาปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
🏆 สรุปผลการแข่งขัน กีฬาปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา 2566
ที่โรงเรียน สรุป- เหรียญรางวัลประเภทกีฬา
รวม
1รร.อยุธยาวิทยาลัย สห.๑ 554738140
2รร.อยุธยานุสรณ์ สห.๒ 7205885
3รร.ท่าเรือ(นิตยานุกูล) สห.๔ 96069
4รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สห.๒ 602264
5รร.บ้านแพรกประชาสรรค์ 4041862
6รร.บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) สห.๓ 5281851
7รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 35944
8รร.บางปะอิน สห.๓ 4040
9รร.ปากกรานพิทยา 23537
10รร.บางซ้ายวิทยา สห.๕ 112637
11รร.บางปะหัน สห.๑ 94821
12รร.บางบาล สห.๑ 112720
13รร.ผักไห่(สุทธาประมุข) สห.๕ 11718
14รร.อุทัย สห.๒ 61117
15รร.บางไทรวิทยา สห.๓ 41216
16รร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สห.๔ 6612
17รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล สห.๔ 1212
18รร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สห.๓ 639
19รร.สาคลีวิทยา สห.๕ 88
20รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สห.๒ 617
21รร.หนองน้ำส้มวิทยาคม สห.๒ 44
22รร.มหาราช (ประชานิมิต) สห.๑ 000
23รร.เสนา"เสนาประสิทธิ์" สห.๕ 0000
สรุปเหรียญรางวัล 189 203 381 773
ที่โรงเรียน สรุป เหรียญรางวัลประเภทกรีฑา
รวม
1รร.อยุธยาวิทยาลัย สห.๑ 15242160
2รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สห.๒ 19101645
3รร.อุทัย สห.๒ 1612634
4รร.บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) สห.๓ 813526
5รร.ท่าเรือ(นิตยานุกูล) สห.๔ 46515
6รร.บ้านแพรกประชาสรรค์ 72514
7รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8210
8รร.ลาดงาประชาบำรุง สห.๕ 3429
9รร.บางปะหัน สห.๑ 2518
10รร.บางปะอิน สห.๓ 66
11รร.ปากกรานพิทยา 55
12รร.บางบาล สห.๑ 44
13รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 224
14รร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สห.๔ 213
15รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สห.๒ 1113
16รร.สาคลีวิทยา สห.๕ 11
17รร.อุดมศีลวิทยา 11
18รร.บางไทรวิทยา สห.๓ 0
19รร.บางซ้ายวิทยา สห.๕ 0
20รร.ผักไห่(สุทธาประมุข) สห.๕ 0
21รร.ท่าช้างวิทยาคม 0
22รร.หนองน้ำส้มวิทยาคม สห.๒ 0
23รร.อยุธยานุสรณ์ สห.๒ 0
24รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล สห.๔ 0
สรุปเหรียญรางวัล 90 84 74 248
สรุป เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
ที่โรงเรียน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล
นร.ครูรวม รวม
1รร.อยุธยาวิทยาลัย สห.๑ 255133388707159200
2รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สห.๒ 10948157791218109
3รร.อยุธยานุสรณ์ สห.๒ 136251617205885
4รร.ท่าเรือ(นิตยานุกูล) สห.๔ 162472094156584
5รร.บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) สห.๓ 2123524713412377
6รร.บ้านแพรกประชาสรรค์ 128321604762376
7รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 101181198351154
8รร.อุทัย สห.๒ 1076917616181751
9รร.บางปะอิน สห.๓ 4613594646
10รร.ปากกรานพิทยา 120712773542
11รร.บางซ้ายวิทยา สห.๕ 871198112637
12รร.บางปะหัน สห.๑ 12435159119929
13รร.บางบาล สห.๑ 241943512724
14รร.ผักไห่(สุทธาประมุข) สห.๕ 85129711718
15รร.บางไทรวิทยา สห.๓ 5625841216
16รร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" สห.๔ 6315788715
17รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล สห.๔ 123151212
18รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สห.๒ 8779471210
19รร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สห.๓ 9312639
20รร.สาคลีวิทยา สห.๕ 63467189
21รร.ลาดงาประชาบำรุง สห.๕ 6218803429
22รร.หนองน้ำส้มวิทยาคม สห.๒ 4214344
23รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 841296224
24รร.อุดมศีลวิทยา 5715811
25รร.มหาราช (ประชานิมิต) สห.๑ 000000
26รร.เสนา"เสนาประสิทธิ์" สห.๕ 0000000
สรุปเหรียญรางวัล 2,231 570 2,801 279 287 455 1,021
ติดต่อศูนย์ฯ
โรงเรียนอุทัย
11 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241

Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
Counter: hit counter