Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
สรุปรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาติเกมส์ 66
กีฬา : พุ่งแหลน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 2 คน
2พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศบ้านแพรกประชาสรรค์ พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบ้านแพรกประชาสรรค์ 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
2พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
2พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
2พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๒อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
3พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 1 คน
4พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศลาดงาประชาบำรุง พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
5พุ่งแหลนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ ๑ท่าเรือ(นิตยานุกูล) พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 2 คน
2พุ่งแหลนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน