Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
สรุปรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาติเกมส์ 66
กีฬา : เขย่งก้าวกระโดด
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศบางปะหัน พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมบางปะหัน 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑บางปะหัน พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมบางปะหัน 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศอยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
2เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
2เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมอยุธยาวิทยาลัย 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีเข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศลาดงาประชาบำรุง พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชนะเลิศจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 2 คน
2เขย่งก้าวกระโดดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 1 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1เขย่งก้าวกระโดดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒ลาดงาประชาบำรุง พิมพ์เกียรติบัตร 1 คน