Visitor Statistics
» 1 Online
» 1 Today
» 0 Yesterday
» 1 Week
» 1 Month
» 1 Year
» 968 Total
Record: 235 (24.12.2018)
สรุปรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาติเกมส์ 66
กีฬา : E-sport
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) 5 คน
2E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมสาคลีวิทยา 5 คน
3E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมบางไทรวิทยา 6 คน
4E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 15 ปีเข้าร่วมวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 15 ปีเข้าร่วมจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 0 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมปากกรานพิทยา 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒อุทัย พิมพ์เกียรติบัตร 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมหนองน้ำส้มวิทยาคม 5 คน
2E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมอุทัย 5 คน
3E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมบ้านแพรกประชาสรรค์ 5 คน
4E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมบางซ้ายวิทยา 5 คน
5E-sport ROV รุ่น 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒ผักไห่(สุทธาประมุข) พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 15 ปีเข้าร่วมผักไห่(สุทธาประมุข) 7 คน
2E-sport ROV รุ่น 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒ท่าเรือ(นิตยานุกูล) พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
3E-sport ROV รุ่น 15 ปีเข้าร่วมวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 18 ปีชนะเลิศวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) พิมพ์เกียรติบัตร 7 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 15 ปีชนะเลิศอยุธยานุสรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยานุสรณ์ พิมพ์เกียรติบัตร 5 คน
2E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 15 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๑อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 18 ปีรองชนะเลิศอันดับ ๒อยุธยาวิทยาลัย พิมพ์เกียรติบัตร 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 15 ปีเข้าร่วมนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 5 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 6 คน
2E-sport ROV รุ่น 18 ปีเข้าร่วมท่าเรือ(นิตยานุกูล) 6 คน
ที่ประเภทกีฬารางวัล โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬา
1E-sport ROV รุ่น 15 ปีเข้าร่วมลาดงาประชาบำรุง 5 คน