การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ โรงเรียนอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-อยุธยา)

ita/0711/.0f109555-dbbb-42de-9917-58dcecc74a53.jpgita/0711/.3f42862b-16ff-496b-96c3-8ccb15090b06.jpgita/0711/.5b411678-7b64-4fa9-99d0-69759e150ab5.jpgita/0711/.11.jpgita/0711/.25acf241-630c-4570-af5b-14da51a11adf.jpgita/0711/.26ff8832-6464-4bfa-b3d0-ccca425a2666.jpgita/0711/.84c1c4ce-de86-4588-9da2-24d3dc8f1b50.jpgita/0711/.783c7289-10fa-45a4-b269-128ef529cb28.jpgita/0711/.5486b8f0-5e26-4eeb-a15f-81f4a6782fd7.jpgita/0711/.6742fd9c-0059-409b-984f-1eabf2665640.jpgita/0711/.d22cab5b-fa3e-487a-a13b-eee5a500972c.jpgita/0711/.f483bea0-9a45-47d6-bae3-0667c452a93a.jpg

ไฟล์เอกสารประกอบ
Visitor Statistics
» 3 Online
» 29 Today
» 24 Yesterday
» 294 Week
» 1423 Month
» 76811 Year
» 222328 Total
Record: 6549 (03.05.2020)
โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241

Uthai School : Coding By : Mr.Sarayut homchoo | Development Tools : PHP, MySQL, Java, HTML5, Bootstrap