โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม“ค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  ด้วยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนอุทัย ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม“ค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติตามพิธีกรรมและคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมของ
ศาสนาพุทธ และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข ดังนั้น กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนจึงจัดโครงการค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต ในวันพุธที่ 10 และ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567ณ หอประชุมประชาชนูปถัมภ์ โรงเรียนอุทัย โดยโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 297 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ “ค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
_18_3-1704861945.jpg_18_2-1704861945.jpg_18_1-1704861945.jpg_18_0-1704861945.jpg
[ เมื่อ: 10 ม.ค. 67 ] อ่าน: 70 ข่าวโดย: WebMaster    
  ข่าวล่าสุด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ครอสเวิร์ดเกม รุ่น ม.ต้น (ผู้เข้าแข่งขัน 27 คน จากทั่วประเทศ)
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมประชุมสิทธิประโยชน์ กบข ณ โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"
พิธีมอบทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 6 ทุน และอุปกรณ์กีฬา บริจาคโดย Aerosoft บริษัท ชัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
รายงานผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม รายการ ”เทอร์มินอล 21 พระราม 3 เอแม็ท คำคม ครอสเวิร์ดเกม และซูโดกุ ชาเลนจ์ ประจำปี 2567 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาน
กิจกรรมงานอำลาอาลัยนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566
นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านสานฝัน OpenHouse 2024
คลิกดูภาพข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด