ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านสานฝัน OpenHouse 2024
[ เมื่อ: 23 ก.พ. 67] อ่าน: 48 ข่าวโดย: admin
นายนาวิน หอมทอง นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
[ เมื่อ: 8 ก.พ. 67] อ่าน: 16 ข่าวโดย: admin
นายเสรี ภู่เมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
[ เมื่อ: 31 ม.ค. 67] อ่าน: 36 ข่าวโดย: admin
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาอบรมโครงการ upskill ให้กับนักเรียนชั้น ม.5/1 และ ม.6/1 และมีการทำแลปฟิสิกส์ เคมี และชีวว
[ เมื่อ: 27 ม.ค. 67] อ่าน: 164 ข่าวโดย: admin
นักเรียนรับทุนการศึกษา ณ วัดสามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
[ เมื่อ: 13 ม.ค. 67] อ่าน: 61 ข่าวโดย: admin
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม“ค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
[ เมื่อ: 10 ม.ค. 67] อ่าน: 59 ข่าวโดย: admin
นายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ร่วมทำ "MOU สถานศึกษาสีขาว" กับ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล"
[ เมื่อ: 8 ม.ค. 67] อ่าน: 48 ข่าวโดย: admin
ท่านผู้อำนวยการนิติพร เชื้อสุวรรณ มอบหมายให้ นายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ครูจารุเดช ประภาศรี ครูสุวิภา กาญจนโชติ ครูผู้รับผิดชอบโค
[ เมื่อ: 6 ม.ค. 67] อ่าน: 35 ข่าวโดย: admin
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย และนายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ
[ เมื่อ: 6 ม.ค. 67] อ่าน: 13 ข่าวโดย: admin
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอุทัยจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มีกิจกรรมจั
[ เมื่อ: 6 ม.ค. 67] อ่าน: 43 ข่าวโดย: admin
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย นายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนร
[ เมื่อ: 6 ม.ค. 67] อ่าน: 43 ข่าวโดย: admin
“อุทัยเกมส์” การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุทัย ได้จัดกิจกรรมกา
[ เมื่อ: 25 ธ.ค. 66] อ่าน: 170 ข่าวโดย: admin