ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร และคุณครู ปลูกต้นไม้ประจำโรงเรียน 2 ต้น (จิตอาสาพระราชทาน) อ่าน: 14 เมื่อ: 12 มิ.ย. 67 ข่าวโดย: admin
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี" ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๒.00 น. อ่าน: 77 เมื่อ: 7 มิ.ย. 67 ข่าวโดย: admin
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 อ่าน: 60 เมื่อ: 31 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
แสดงความยินดีกับ คุณนฤมล พงษ์สุภาพ เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม) อ่าน: 82 เมื่อ: 29 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ท่านผู้อำนวยการนิติพร เชื้อสุวรรณ ท่านรองผู้อำนวยการพลวศิน สารธรรม และท่านรองผู้อำนวยการศักดา มังคะรัตน์ รวมทั้งคณะคุณ อ่าน: 92 เมื่อ: 26 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย กล่าวต้อนรับและประชุมผู้ปกครองในการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ่าน: 88 เมื่อ: 26 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” แก่พสกนิกรไทย อ่าน: 95 เมื่อ: 22 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
ลูกอุทัยเรียนดี อ่าน: 200 เมื่อ: 17 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
ตารางลดเวลาเรียน อ่าน: 191 เมื่อ: 16 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ เมื่อ 12 มิ.ย. 67 เปิด 88
  การลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤติกรรม ๒๕๖๗ เมื่อ 7 เม.ย. 67 เปิด 138
  แผนพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนอุทัย2565-2568 เมื่อ 22 มี.ค. 67 เปิด 56
  4 ตารางนโยบาย Quick Win โรงเรียนอุทัย สพม.อย เมื่อ 22 มี.ค. 67 เปิด 52
  2 แผนปฏิบัติการ 2566-2568 เมื่อ 22 มี.ค. 67 เปิด 68
  1 นโยบายและจุดเน้น เมื่อ 22 มี.ค. 67 เปิด 49
  ประกาศยกเลิกเวรรักษาการณ์ เมื่อ 29 ม.ค. 67 เปิด 149
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เมื่อ 7 ธ.ค. 66 เปิด 149
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ เมื่อ 7 ธ.ค. 66 เปิด 117
  แนวทางการเสริมทักษะ และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน เมื่อ 2 พ.ย. 66 เปิด 343
  E-book ห้องเรียนฟื้นฟูหลัง codvid-19 เมื่อ 17 พ.ย. 65 เปิด 214
  ขบวนเกียรติยศอัญเชิญถ้วยพระราชทาน เมื่อ 16 พ.ย. 65 เปิด 250
  คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินฯ ม.4-6(แก้ไข) เมื่อ 20 ต.ค. 65 เปิด 1,613
  คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินฯ ม.1-3 เมื่อ 20 ต.ค. 65 เปิด 3,787
  หลักสูตรโรงเรียนอุทัย พุทธศักราช 2564 เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 1,900
  คู่มือนักเรียนโรงเรียนอุทัยปีการศึกษา๒๕๖๔ เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 1,924
  ขั้นตอนการขอรับข้อความแจ้งข้อมูลข่าวสารจากระบบ LMS แจ้งข้อความทาง Line Notify เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 389
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย
🤵สื่อครูสราฯ 👌
🐞เต่าไพทอน
💻ไพทอน
🐼แพนด้า
🎃สปองค์บ๊อบ
🚀 สื่อเทคโนฯ