ฝ่ายบริหาร

นางนิติพร เชื้อสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศักดา มังคะรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายพลวศิน สารธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายพงศธร อมตเวทิน
ผู้ช่วยฝ่ายบุคลากร
นางสุมิตรา สาดแสงจันทร์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
นายนที กรณีย์
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน
นายจรัญ กรีปักษ์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหารทั่วไป
นายชลพงษ์ ทองอุดม
ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ
ครูอำภา
กลุ่มสาระภาษาไทย
ครูสุนิษา
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูบวรศักดิ์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูอภิรักษ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ครูมนชยา
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ครูสุลาวัลย์
กลุ่มสาระพละศึกษา
ครูชินกร
กลุ่มสาระศิลปะ
ครูเอกวิทย์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน “หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ฉบับธรรมนาวา “วัง” แก่พสกนิกรไทย อ่าน: 5 เมื่อ: 22 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
ลูกอุทัยเรียนดี อ่าน: 113 เมื่อ: 17 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
ตารางลดเวลาเรียน อ่าน: 81 เมื่อ: 16 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศก่อนเปิดเรียน อ่าน: 72 เมื่อ: 15 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน อ่าน: 34 เมื่อ: 14 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
ศึกษาดูงานและส่งครูธวัชชัยย้าย อ่าน: 39 เมื่อ: 13 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลอำเภออุทัยมาฉีดล้างโรงอาหารและโดม 2 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนค่ะ อ่าน: 28 เมื่อ: 12 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
อบรมครูแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 8 พ.ค.67 ขอให้ท่านคัดเลือกผู้เข้าอบรม จำนวน 2 คน และแ อ่าน: 65 เมื่อ: 8 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
สามัคคีคือพลัง..พร้อมเปิด..kick off..สุขาดี. มีความสุข..สพฐ.โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) อ่าน: 52 เมื่อ: 5 พ.ค. 67 ข่าวโดย: admin
  🎒 ข้อมูลHomeroom วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
  📝 หมายเหตุ ข้อมูลมาโรงเรียนจากเช็คชื่อเข้าโฮมรูมประจำวัน
  การลงโทษ การตัดคะแนน และให้คะแนนความประพฤติกรรม ๒๕๖๗ เมื่อ 7 เม.ย. 67 เปิด 81
  แผนพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนอุทัย2565-2568 เมื่อ 22 มี.ค. 67 เปิด 39
  4 ตารางนโยบาย Quick Win โรงเรียนอุทัย สพม.อย เมื่อ 22 มี.ค. 67 เปิด 33
  2 แผนปฏิบัติการ 2566-2568 เมื่อ 22 มี.ค. 67 เปิด 43
  1 นโยบายและจุดเน้น เมื่อ 22 มี.ค. 67 เปิด 31
  ประกาศยกเลิกเวรรักษาการณ์ เมื่อ 29 ม.ค. 67 เปิด 124
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เมื่อ 7 ธ.ค. 66 เปิด 121
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ เมื่อ 7 ธ.ค. 66 เปิด 100
  แนวทางการเสริมทักษะ และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน เมื่อ 2 พ.ย. 66 เปิด 324
  E-book ห้องเรียนฟื้นฟูหลัง codvid-19 เมื่อ 17 พ.ย. 65 เปิด 196
  ขบวนเกียรติยศอัญเชิญถ้วยพระราชทาน เมื่อ 16 พ.ย. 65 เปิด 232
  คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินฯ ม.4-6(แก้ไข) เมื่อ 20 ต.ค. 65 เปิด 1,597
  คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินฯ ม.1-3 เมื่อ 20 ต.ค. 65 เปิด 3,762
  หลักสูตรโรงเรียนอุทัย พุทธศักราช 2564 เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 1,785
  คู่มือนักเรียนโรงเรียนอุทัยปีการศึกษา๒๕๖๔ เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 1,864
  ขั้นตอนการขอรับข้อความแจ้งข้อมูลข่าวสารจากระบบ LMS แจ้งข้อความทาง Line Notify เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 368
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย