คลิกสอบO-Net เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารปลั่ง-เพ็ญศรี

👤 หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระพละศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
💁 ครูเข้าระบบ LMS
💼นักเรียนเข้าระบบLMS
✔ประเมินความพึงพอใจ
MobileApp-LMS

💠ศูนย์พละ สพม.อย💠📅 สถิติมาเรียนประจำวัน
วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

จำนวนนักเรียนในระบบ : 800 คน
บันทึกเข้าโรงเรียนในระบบทั้งสิ้น : 461 คน
จำนวนนักเรียนยังไม่มีการบันทึก : 339 คน
หมายเหตุ ข้อมูล real time จากการนับจำนวนนักเรียนสแกนบัตรเข้าโรงเรียนรวมกับเข้ากิจกรรมโฮมรูมประจำวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์
นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านสานฝัน OpenHouse 2024 อ่าน: 48 เมื่อ: 23 ก.พ. 67 ข่าวโดย: admin
นายนาวิน หอมทอง นักเรียนชั้น ม.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อ่าน: 16 เมื่อ: 8 ก.พ. 67 ข่าวโดย: admin
นายเสรี ภู่เมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อ่าน: 36 เมื่อ: 31 ม.ค. 67 ข่าวโดย: admin
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาอบรมโครงการ upskill ให้กับนักเรียนชั้น ม.5/1 และ ม.6/1 และมีการทำแลปฟิสิกส์ เคมี และชีวว อ่าน: 164 เมื่อ: 27 ม.ค. 67 ข่าวโดย: admin
นักเรียนรับทุนการศึกษา ณ วัดสามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา อ่าน: 60 เมื่อ: 13 ม.ค. 67 ข่าวโดย: admin
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม“ค่ายคุณธรรมนำพาพัฒนาชีวิต” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อ่าน: 59 เมื่อ: 10 ม.ค. 67 ข่าวโดย: admin
นายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ร่วมทำ "MOU สถานศึกษาสีขาว" กับ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" อ่าน: 48 เมื่อ: 8 ม.ค. 67 ข่าวโดย: admin
ท่านผู้อำนวยการนิติพร เชื้อสุวรรณ มอบหมายให้ นายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ครูจารุเดช ประภาศรี ครูสุวิภา กาญจนโชติ ครูผู้รับผิดชอบโค อ่าน: 35 เมื่อ: 6 ม.ค. 67 ข่าวโดย: admin
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย และนายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ อ่าน: 13 เมื่อ: 6 ม.ค. 67 ข่าวโดย: admin

  🎒 ข้อมูลสแกนบัตร วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  📝 หมายเหตุ ข้อมูลมาโรงเรียนจากตู้สแกนบัตรนักเรียน รวมกับเช็คชื่อเข้าโฮมรูมประจำวัน
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนอุทัย

  ประกาศยกเลิกเวรรักษาการณ์ เมื่อ 29 ม.ค. 67 เปิด 58
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เมื่อ 7 ธ.ค. 66 เปิด 66
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ เมื่อ 7 ธ.ค. 66 เปิด 64
  แนวทางการเสริมทักษะ และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน เมื่อ 2 พ.ย. 66 เปิด 182
  E-book ห้องเรียนฟื้นฟูหลัง codvid-19 เมื่อ 17 พ.ย. 65 เปิด 169
  ขบวนเกียรติยศอัญเชิญถ้วยพระราชทาน เมื่อ 16 พ.ย. 65 เปิด 183
  คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินฯ ม.4-6(แก้ไข) เมื่อ 20 ต.ค. 65 เปิด 1,144
  คู่มือการใช้เครื่องมือประเมินฯ ม.1-3 เมื่อ 20 ต.ค. 65 เปิด 2,392
  หลักสูตรโรงเรียนอุทัย พุทธศักราช 2564 เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 1,328
  คู่มือนักเรียนโรงเรียนอุทัยปีการศึกษา๒๕๖๔ เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 1,690
  ขั้นตอนการขอรับข้อความแจ้งข้อมูลข่าวสารจากระบบ LMS แจ้งข้อความทาง Line Notify เมื่อ 7 ม.ค. 65 เปิด 321

คลัง e-Book

  เอกสารประชาสัมพันธ์
  💠 แนะแนวศึกษาต่อ
คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ
👉รับสมัคร

รายงานการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วัน / เดือน / ปี ระดับชั้น ม.1 รวม
ม.1
ระดับชั้น ม.4 รวม
ม.4
รวม
ในเขตพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ จบ รร.อุทัย จบ รร.อื่น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 0
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 0
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 0
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 0
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 0
สรุปรวม
ระบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายงานผลแบบ Realtime โดยนับสรุปการรับสมัครรายวันตามวันเวลาที่สมัครแสดงผลทันที..