ข่าวประชาสัมพันธ์
ท่านผู้อำนวยการนิติพร เชื้อสุวรรณ มอบหมายให้ นายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ครูจารุเดช ประภาศรี ครูสุวิภา กาญจนโชติ ครูผู้รับผิดชอบโค
[ เมื่อ: 6 ม.ค. 67] อ่าน: 45 ข่าวโดย: admin
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย และนายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ
[ เมื่อ: 6 ม.ค. 67] อ่าน: 21 ข่าวโดย: admin
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนอุทัยจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ปี 2567 โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มีกิจกรรมจั
[ เมื่อ: 6 ม.ค. 67] อ่าน: 49 ข่าวโดย: admin
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย นายศักดา มังคะรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย นำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนร
[ เมื่อ: 6 ม.ค. 67] อ่าน: 49 ข่าวโดย: admin
“อุทัยเกมส์” การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอุทัย ได้จัดกิจกรรมกา
[ เมื่อ: 25 ธ.ค. 66] อ่าน: 176 ข่าวโดย: admin
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับโรงเรียนอุทัย จัดโครงการ “โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่
[ เมื่อ: 20 ธ.ค. 66] อ่าน: 33 ข่าวโดย: admin
งานแนะแนวโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุมโครงการ "ชวนรบ" ความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
[ เมื่อ: 17 ธ.ค. 66] อ่าน: 43 ข่าวโดย: admin
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอรายงานผลการแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ (ระดับภาค)
[ เมื่อ: 16 ธ.ค. 66] อ่าน: 83 ข่าวโดย: admin
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 12 ธ.ค. 66] อ่าน: 48 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอความยินดีกับนางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
[ เมื่อ: 9 ธ.ค. 66] อ่าน: 64 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566
[ เมื่อ: 9 ธ.ค. 66] อ่าน: 36 ข่าวโดย: บุรจิตต์
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม รุ่น ม.ปลาย งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ เมื่อ: 9 ธ.ค. 66] อ่าน: 34 ข่าวโดย: บุรจิตต์