ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับรองณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
[ เมื่อ: 11 ต.ค. 66] อ่าน: 120 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับ Uthai Crossword Team โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 11 ต.ค. 66] อ่าน: 113 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพนิดา สีนวล ได้รับการคัดเลือก ผลงานคุรุชนคนคุณธรรม
[ เมื่อ: 11 ต.ค. 66] อ่าน: 84 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “ค่ายเยาวชนปลูกปักรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน” ประจำปีการศึกษา 2566
[ เมื่อ: 2 ต.ค. 66] อ่าน: 244 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โรงเรียนอุทัยเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564
[ เมื่อ: 21 ก.ย. 66] อ่าน: 161 ข่าวโดย: บุรจิตต์
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “เส้นชัยแห่งชีวิต ด้วยจิตคารวะ”
[ เมื่อ: 12 ก.ย. 66] อ่าน: 462 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
[ เมื่อ: 12 ก.ย. 66] อ่าน: 120 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นายเสรี ภู่เมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์เยาวชนโลก (WESPA YOUTH CUP 2023)
[ เมื่อ: 3 ก.ย. 66] อ่าน: 111 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรม GSP
[ เมื่อ: 3 ก.ย. 66] อ่าน: 79 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมค่ายสองภาษา (English-Chinese camp)
[ เมื่อ: 3 ก.ย. 66] อ่าน: 94 ข่าวโดย: บุรจิตต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแอโรบิกโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[ เมื่อ: 23 ส.ค. 66] อ่าน: 62 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 23 ส.ค. 66] อ่าน: 93 ข่าวโดย: บุรจิตต์