ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาวิชาทหาร
[ เมื่อ: 26 ก.ค. 66] อ่าน: 122 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
[ เมื่อ: 25 ก.ค. 66] อ่าน: 72 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โรงเรียนอุทัยรับการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ก.ต.ป.น.
[ เมื่อ: 14 ก.ค. 66] อ่าน: 70 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล สำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[ เมื่อ: 8 ก.ค. 66] อ่าน: 56 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมแข่งทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
[ เมื่อ: 4 ก.ค. 66] อ่าน: 79 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ที่โรงเรียนบางปะหัน
[ เมื่อ: 2 ก.ค. 66] อ่าน: 144 ข่าวโดย: admin
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566
[ เมื่อ: 30 มิ.ย. 66] อ่าน: 181 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ครูวรวสา นิลพัฒน์ รับการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ
[ เมื่อ: 29 มิ.ย. 66] อ่าน: 67 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
[ เมื่อ: 29 มิ.ย. 66] อ่าน: 202 ข่าวโดย: บุรจิตต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันรายการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2023
[ เมื่อ: 27 มิ.ย. 66] อ่าน: 110 ข่าวโดย: บุรจิตต์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
[ เมื่อ: 27 มิ.ย. 66] อ่าน: 90 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ เมื่อ: 11 มิ.ย. 66] อ่าน: 97 ข่าวโดย: บุรจิตต์