ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชูชีพ ตรีโภคา ได้รับรางวัลนายกสมาคม ผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า ดีเด่น ประจำปี 2564 ของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
[ เมื่อ: 16 ส.ค. 65] อ่าน: 3 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565
[ เมื่อ: 16 ส.ค. 65] อ่าน: 15 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565
[ เมื่อ: 11 ส.ค. 65] อ่าน: 23 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ASEAN Day 2022
[ เมื่อ: 9 ส.ค. 65] อ่าน: 29 ข่าวโดย: บุรจิตต์
สพม.อย.เกมส์ 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
[ เมื่อ: 9 ส.ค. 65] อ่าน: 32 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การทดสอบสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 9 ส.ค. 65] อ่าน: 16 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โรงเรียนอุทัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
[ เมื่อ: 6 ส.ค. 65] อ่าน: 10 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การเข้าร่วมโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/1, 6/2, 6/3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/3
[ เมื่อ: 6 ส.ค. 65] อ่าน: 16 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประจำปี 2565 การแข่งขันกีฬาเปตอง ครั้งที่ 1 ณ สนามเปตองโรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 6 ส.ค. 65] อ่าน: 4 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐)
[ เมื่อ: 29 ก.ค. 65] อ่าน: 24 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการร่วมกับสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 29 ก.ค. 65] อ่าน: 53 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math camp) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 29 ก.ค. 65] อ่าน: 20 ข่าวโดย: บุรจิตต์