ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พนิดา สีนวล ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564
[ เมื่อ: 7 ก.พ. 65] อ่าน: 19 ข่าวโดย: admin
มอบรางวัลครูดีประจำปี2565
[ เมื่อ: 28 ม.ค. 65] อ่าน: 41 ข่าวโดย: admin
21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะโรงเรียนอุทัย เดินทาง สวัสดีปีใหม่ คุณฉลอง ธัญญวรรณ์ หจก.ชลอการท่องเที่ยว ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รถบัสรับส่งนักเรีย
[ เมื่อ: 21 ม.ค. 65] อ่าน: 28 ข่าวโดย: admin
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบสารบรรณออนไลน์
[ เมื่อ: 19 ม.ค. 65] อ่าน: 36 ข่าวโดย: admin
ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
[ เมื่อ: 20 ธ.ค. 64] อ่าน: 33 ข่าวโดย: admin
ทีม Victory By UT โรงเรียนอุทัย ได้รับรางวัล ชมเชย
[ เมื่อ: 15 ธ.ค. 64] อ่าน: 59 ข่าวโดย: บุรจิตต์
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
[ เมื่อ: 5 ธ.ค. 64] อ่าน: 56 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัรยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้ รองรับการประเมิน
[ เมื่อ: 1 ธ.ค. 64] อ่าน: 64 ข่าวโดย: admin
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอุทัย ขอขอบคุณคุณสายทอง สุระนาด และ แผนก IT บริษัท Hitachi Metal (Thailand) Ltd. ที่มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน
[ เมื่อ: 1 ธ.ค. 64] อ่าน: 29 ข่าวโดย: admin
วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอุทัย ได้รับมอบ ATK จาก สาธารณสุขเทศบาลอุทัย
[ เมื่อ: 1 ธ.ค. 64] อ่าน: 27 ข่าวโดย: admin