ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบโล่เกียรติคุณแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[ เมื่อ: 1 ต.ค. 65] อ่าน: 9 ข่าวโดย: บุรจิตต์
พิธีมอบเกียรติบัตรพิเศษ การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน ครั้งที่ 4 จากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปราจีนบุรี
[ เมื่อ: 28 ก.ย. 65] อ่าน: 40 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชูชีพ ตรีโภคา ได้รับรางวัลเป็นบุคคลผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะนายกสมาคม ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ดีเด่น ประจำปี 2564
[ เมื่อ: 23 ก.ย. 65] อ่าน: 8 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดช
[ เมื่อ: 21 ก.ย. 65] อ่าน: 30 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โรงเรียนอุทัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลักสูตรท้องถิ่น ในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2565
[ เมื่อ: 20 ก.ย. 65] อ่าน: 15 ข่าวโดย: บุรจิตต์
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “อำลาด้วยหัวใจ อาลัยด้วยความรัก เรือชนะคลื่น 65”
[ เมื่อ: 13 ก.ย. 65] อ่าน: 33 ข่าวโดย: บุรจิตต์
นักเตะเทควันโดโรงเรียนอุทัย คว้าชัย ตัวแทนการแข่งขันเขต 1 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดเชียงใหม่
[ เมื่อ: 8 ก.ย. 65] อ่าน: 17 ข่าวโดย: บุรจิตต์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 8 ก.ย. 65] อ่าน: 29 ข่าวโดย: บุรจิตต์
โรงเรียนอุทัยได้ลำดับที่ 5 (เข้าร่วมการแข่งขัน) การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค
[ เมื่อ: 29 ส.ค. 65] อ่าน: 13 ข่าวโดย: บุรจิตต์
ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนอุทัย ครบรอบ 64 ปี
[ เมื่อ: 23 ส.ค. 65] อ่าน: 36 ข่าวโดย: บุรจิตต์
การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เพื่อแต่งตั้งเป็นหน่วยลูกเสือ กกต. โรงเรียนอุทัย
[ เมื่อ: 22 ส.ค. 65] อ่าน: 49 ข่าวโดย: บุรจิตต์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2565
[ เมื่อ: 22 ส.ค. 65] อ่าน: 44 ข่าวโดย: บุรจิตต์